Rensning af overflader

Lad Isolerings-Gruppen rense din ejendom

Vejr og vind påvirker og opfugter dit murværk, tag og dine omgivelser så få en rensning af overflader m.m.

Våde omgivelser skaber grobund for alger, salpeter, kalkudtræk, rustudtræk, betonslør, m.m.

Vi er eksperter i rens og imprægnering af alle overflader og får dit hus til at fremstå rent og vandafvisende.

Vi er med i BYG GARANTI, der giver dig 5 års garanti.

   
Rensning af overflader 1 Rensning af overflader 2
før efter
Rensning af overflader 3 Rensning af overflader 4
  Ingeniør Kurt Adamsen og tømrermester Torben Poulsen
– dine eksperter i imprægnering.

Isolerings-Gruppen imprægnerer alle typer underlag og gør dem vandtætte og åndbare/diffusionsåbne.

Imprægnering medvirker til, at murværket kan få fugten ud, men ikke ind.

Det holder derfor din isolering tør og bevarer dermed isoleringsevnen.

Rens

Først renser vi overfladen med SurfaProducts´ produkter, så vi sikrer at den overflade der skal imprægneres er helt ren.

Imprægnering

Når vi imprægnerer med SurfaProducts´ produkter, sikrer vi en ensartet imprægnering af overfladen. Selve imprægneringen er 96% diffusionsåben. Dette sikrer at fugten kan komme ud, men at ny fugt ikke kan trænge ind.

Fotokatalyse

SurfaProducts` specielle fotokatalyse skaber ikke blot en flot, ren overflade, men skaber en vedvarende selvrensende overflade (fotokatalyse), som ikke bliver slidt.
Det virker som en katalysator, der via UV-lys skaber oxygen og hydroxylradikaler, hvilket nedbryder overfladens bakterier, begroninger, alger, mug og forureningspåvirkning som NOx (bilos og nitrogenoxider) samt (VOC) farlige flygtige stoffer.

SurfaProducts` nye NOx rapport beviser, at 100 m2 behandlet overflade renser NOx og VOC påvirkninger svarende til 13 danske træer.

Gratis møde med Isolerings-Gruppen